top of page
Home
1.jpg

BASTIAAN BRINK

BIOGRAAF  |  CHRONIQUEUR

‘Ieder leven verdient een herinnering op schrift’

Biograaf - Chroniqueur

Biograaf - Chroniqueur

In mijn biografieën, familiekronieken en memoires laat ik mensen aan het woord over de gebeurtenissen en personen die richting, zin en betekenis hebben gegeven aan hun leven. Waarom heeft een mens geleefd zoals hij of zij heeft geleefd? En hoe wil iemand dat delen met zijn of haar geliefden, kinderen, vrienden of een algemeen publiek? Aan de hand van gesprekken teken ik een levensverhaal op, soms chronologisch, soms vanuit een bepaalde invalshoek, altijd in nader overleg. Het resultaat is een herinnering op schrift die door het nageslacht wordt gekoesterd en nog vele generaties meegaat.

 

 

Competentie

Competentie

Het schrijven van een biografie, familiekroniek of memoires vereist bepaalde vaardigheden. Voor velen in de leeftijdscategorie 65 - 80 is het een project dat hoog op hun bucketlist staat, maar het blijft vaak bij een voornemen. Naast de omvang en de tijdsinvestering, blijkt het een lastige opgave om in zelfreflectie een leven te overzien, te ordenen en in taal te vangen. Idealiter geschiedt zo’n onderneming in een gesprek, waarbij de een voor de ander de juiste voorwaarden schept om zich te kunnen uiten.

Al mijn competenties komen in het schrijven van biografieën, kronieken en memoires samen. Als antropoloog leerde ik de interviewtechnieken om mensen te begrijpen aan de hand van de verhalen die ze over zichzelf vertellen. Filosofie en theologie leerden me de kunst van de analyse en de synthese en brachten me het onderscheidingsvermogen bij voor de nodige diepgang. Mijn vaardigheden als schrijver – in zekere zin ook als musicus – stellen me in staat om gesproken teksten te verwerken tot een geschreven vertelling van hoog stilistisch niveau. 

 

 

Waarde

Waarde

Ik zeg wel eens dat mensen naast hun pensioen ook een biografie aangeboden zouden moeten krijgen. Niet ter meerdere glorie van mijn eigen werkverschaffing, maar omdat ik iedere keer merk hoe waardevol deze onderneming is – niet alleen voor het nageslacht, maar ook voor de hoofdpersoon zelf. Het doet iets met een mens wanneer er zonder oordeel langdurig naar hem of haar geluisterd wordt. Het leidt niet alleen tot het op een rijtje zetten van herkenbare levensfeiten, maar   vaak   ook   tot   het   ontdekken   van   lijnen  en

 

 

samenhangen die iemand nooit eerder had vermoed. Het is geen therapie, maar er ontstaat wel geregeld een catharsis vanuit het gevoel dat alles in het voor-bije leven een plek heeft gekregen.

Ieder mens heeft bovendien een interessant levens-verhaal te vertellen, als hem of haar maar de juiste vragen worden gesteld. Bij brand behoort het eind-resultaat, te samen met fotoboeken, tot de eerste bezittingen van waarde die worden meegenomen.

 

 

Werkwijze

Werkwijze

Het schrijven van een biografie of kroniek is maatwerk. Toch is er een bepaald verloop dat zich altijd min of meer op gelijke wijze voltrekt.

Het begint met een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend, kost niets en heeft zuiver tot doel elkaar nader te leren kennen, informatie te verschaffen, verwachtingen uit te spreken en te kijken of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

 

Het werk valt uiteen in de volgende vijf stadia:

 • De eerste fase bestaat uit het houden van interviews. Een gemiddelde biografie vergt 30 tot 40 uur aan gesprekken, familiekronieken soms meer, memoires minder. Het aantal uren kan zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld, afhankelijk van het soort project en de wensen.
   

 • De tweede fase behelst de transcriptie - het woordelijk uitschrijven van de interviews die digitaal zijn vastgelegd.
   

 • De derde fase betreft het componeren en schrijven. Deze fase neemt verhoudings-gewijs de meeste tijd in beslag. Niet alleen worden de componenten van het verhaal herschikt en in een logisch verband geplaatst, ook wordt de spreektaal omgezet in schrijftaal. Een proces waarbij letterlijk ieder gesproken woord, iedere zinscon-structie tegen het licht wordt gehouden, opdat de lezer uiteindelijk het gevoel krijgt een tekst te lezen die zowel literair verantwoord is, als zo uit de losse pols door de hoofdpersoon verteld.
   

 • In de vierde fase leest de hoofdpersoon de eerste versie van de tekst. In deze fase bepaalt hij of zij wat er wel en niet in het boek komt van alle onderwerpen die tijdens de interviews aan de orde zijn gekomen.
   

 • De vijfde fase beslaat een aantal tekstuele en inhoudelijke correctierondes, totdat het eindresultaat volledig naar tevredenheid is van zowel de hoofdpersoon als de schrijver.

 

 

Prijs

Prijs

Net als het maakproces van een biografie, familiekroniek of memoires is de prijs maatwerk. De bepalende factor is wat de hoofdpersoon of de betrokken familieleden voor ogen staat. Het eerste gesprek is bedoeld om dit in kaart te brengen, daarom is het vrijblijvend en kosteloos.

Op de markt zijn ook de zogenaamde pre-uitgewerkte pakketten te vinden met dien-overeenkomstig vaste en lage prijzen. Men krijgt dan werk naar loon. Het is een keuze in hoeverre u een biografie, familiekroniek of memoires uitgewerkt wilt zien en wat u ervoor over heeft om uw levensverhaal te boekstaven. Kiest u voor deze vorm van maatwerk, dan kiest u voor kwaliteit in de hogere regio van deze professie.   

 

 

Projectduur

Projectduur

Het totale proces van een biografie of familiekroniek, van het eerste interview tot het uiteindelijke boek, duurt doorgaans een half jaar. Memoires nemen meestal iets minder tijd in beslag, omdat zij zich beperken tot een selectie van herinneringen.

Eindresultaat

Eindresultaat

Bij het project inbegrepen zijn vijf exemplaren van een professioneel opgemaakt boek. Het boek kan na afronding door de opdrachtgever voor eigen rekening naar believen worden bijbesteld. Alternatieve vormgeving behoort tot de mogelijkheden, maar valt buiten de projectkosten.

Muijser Kroniek.jpg
Van onder de hoed.jpg
Naam en Logo

Naam en Logo

Anima Vitalis betekent levensadem en staat voor bezieling en levenskracht.

Het logo beeldt een levensboom uit, ingebed in de aarde, omcirkeld door de zon.

Contact

Contact

Mocht uw belangstelling zijn gewekt, neem dan contact op voor een afspraak:

bottom of page